Untitled Page
Untitled Document Untitled Document

โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้สนคาริเบียขนาดเล็ก
Pinus caribaea : Pine Small Wood Product Design Awards


   ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้สนคาริเบียขนาดเล็ก 
การส่งผลงานในรอบคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ - 6 กรกฎาคม 2561


ใบสมัคร >>> wordpdf

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผู้ดำเนินโครงการ : คณะกรรมการจัดงานการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้สนคาริเบียขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่สามารถใช้ประโยชน์ไม้สนคาริเบียขนาดเล็กให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อยกย่องผลงานที่นำแนวคิดการใช้ประโยชน์จากไม้สนคาริเบียขนาดเล็ก เพื่อนำไปส่งเสริมให้ก้าวสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

กำหนดการ

ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กรกฎาคม 2561   เปิดรับสมัคร ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ       

ภายใน 13 กรกฎาคม 2561       คณะกรรมการตัดสินประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก  

31 กรกฎาคม 2561      จัดการเสวนาการประกวดและรับชิ้นไม้ เวลา 08.00-12.00 น. (สำหรับผู้ผ่านรอบคัดเลือก)

ภายใน 15 ตุลาคม 2561 ผู้ผ่านรอบคัดเลือกส่งชิ้นผลงาน

ภายใน 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย

2 พฤศจิกายน 2561      ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

มกราคม 2562   พิธีมอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)


ประเภทการประกวด  

1. ด้านนวัตกรรม

2. ด้านการออกแบบ

3. ด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

 

สนใจติดต่อ 

ffortrn@ku.ac.th หรือ kamolnate364@gmail.com
โทรศัพท์ 02 579 0173 หรือ 083 750 5898 (กมลเนตร)


หมายเหตุ

ส่งใบสมัคร + ร่างผลิตภัณฑ์ (ทางอีเมลเท่านั้น)

E-mail : ffortrn@ku.ac.th หรือ komolnate364@gmail.com


ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-561-4761 โทรสาร. 02-579-1977
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์: